Contact
Home > Behandeling > Behandelkamer thuis > ADHD & medicijnen

ADHD & medicijnen

Het doel van de behandeling is jongeren met ADHD of ouders van kinderen met ADHD voor te bereiden op de keuze voor het wel of niet gaan gebruiken van medicijnen ter behandeling van ADHD. In deze module wordt psycho-educatie gegeven in de vorm van ‘vraag en antwoord’. Onder andere vragen over de werking en het nut van medicatie, alternatieven voor medicatie, de instelperiode en bijwerkingen worden beantwoord. Als er behoefte aan is kan de cliënt tijdens de instelperiode online invullen hoe de klachten veranderen en of er bijwerkingen optreden.

Onderbouwing 

De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel de relevante literatuur als de kennis en ervaring van behandelaren en cliënten.

De module is geschreven voor twee doelgroepen: jongeren met ADHD en ouders van kinderen met ADHD. De online module kan worden gecombineerd met face-to-facecontact voor een complete behandeling. Het voordeel van de module is dat het de zelfredzaamheid van de cliënt vergroot en dat het de therapeut minder tijd per cliënt kost.

Opzet: ADHD en medicijnen (jongeren) - Voormeting - Psycho-educatie - Psycho-educatie instel- en controleperiode - Monitoring - Nameting

Beschikbaarheid 

De module ‘ADHD en medicijnen (jongeren)’ is beschikbaar via het platform van Minddistrict.

Ontwikkelaars

De module ‘ADHD en medicijnen (jongeren)’ is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Altrecht en GGZ Noord-Holland Noord

 

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u ADHD en medicijnen vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>