Contact
Home > Behandeling > Behandelkamer thuis > Autisme, wat is dat?

Autisme, wat is dat?

De cursus ‘Autisme, wat is dat?’ is voor kinderen en jongeren met autisme, die zelf kunnen aangeven tegen welke problemen ze aanlopen en gemotiveerd zijn om informatie over autisme te verkrijgen. Zij leren wat een autisme spectrumstoornis (ASS) inhoudt en hoe zij het bij zichzelf kunnen herkennen. De cursus is verkrijgbaar voor vier leeftijdscategorieën: 8-10 jaar, 10-12 jaar, 13-17 jaar en 18-23 jaar.

Onderbouwing

‘Autisme, wat is dat?’ is een vorm van psycho-educatie op basis van evidence-based face-to-face protocollen. De ontwikkelaars doen doorlopend onderzoek naar de mate van tevredenheid en het ervaren effect door cliënten.

Beschikbaarheid

NewHealth Collective en Lucertis Kinder- en Jeugdpsychiatrie bieden ‘Autisme, wat is dat?’ aan. De programma’s zijn vrij te gebruiken voor andere onderdelen van de Parnassia Groep. Hulpverleners bij Indigo kunnen de programma’s aanbieden. De licentiehouders staan open voor deelname van nieuwe partijen.

Ontwikkelaars

De modules van ‘Autisme, wat is dat?’ zijn ontwikkeld door Lucertis Kinder- en jeugdpsychiatrie in samenwerking met Dr. Leo Kannerhuis, centrum voor autisme. De centra voor Autisme van Bavo Europoort, Dijk en Duin en Parnassia zijn bezig de variant voor 18-23 jaar door te ontwikkelen.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Autisme, wat is dat? vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>