Contact
Home > Behandeling > Behandelkamer thuis > Boulimia (Jeugd)

Boulimia (Jeugd)

De online module Boulimia (Jeugd) is voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar die boulimia nervosa of aanverwante eetproblemen hebben. In meerdere sessies krijgt de jongere informatie over eetproblemen en gaat aan de slag met één of meerdere oefeningen die als doel hebben de jongere van zijn of haar eetproblemen af te helpen. Aan het eind van de module heeft de jongere een gezondere lichaamsbeleving, meer controle over eetbuien en vaardigheden om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Onderbouwing

Deze module behandelt vijf onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van boulimia nervosa bij jongeren. De onderwerpen geven de jongere inzicht in het eigen eetpatroon, en in de waarneming van het lichaam en gewicht. Ook helpen de oefeningen bij het uitdagen van niet-helpende gedachten en wordt de rol van beloning hierbij uitgelegd. De module is gebaseerd op de protocollaire behandeling voor boulimia nervosa en aanverwante eetstoornissen – A. Jansen & S. Mulkens.

Beschikbaarheid

Het is een online behandeling die ingezet kan worden vanuit de tweede lijn, waarbij een behandelaar feedback geeft. De online behandeling kan het aantal face-to-face gesprekken verminderen.

Ontwikkelaars

Ontwikkelaars De module is ontwikkeld door Minddistrict in samenwerking met Accare.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Boulimia (Jeugd) vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>