Contact
Home > Behandeling > Behandelkamer thuis > Depressie (Jeugd)

Depressie (Jeugd)

De module Depressie is ontwikkeld voor jongeren tussen de 15 en 20 jaar met depressieve klachten en heeft als doel de jongere uit de depressie te helpen. Deze module behandelt alle onderwerpen die relevant zijn bij de behandeling van depressie bij jongeren. Denk aan onderwerpen als structuur aanbrengen, activiteiten inplannen, het uitdagen van niet-helpende gedachten en je zelfbeeld versterken. In elke sessie krijgt de jongere informatie, leest de oefeningen van voorbeeldcliënten en gaat aan de slag met een of meerdere oefeningen.

Onderbouwing

Aan het eind van de module heeft de jongere praktische handvatten om beter om te gaan met sombere gevoelens en gedachten. Ook heeft hij of zij een actievere houding om lastige situaties in de toekomst het hoofd te kunnen bieden.

Beschikbaarheid

De online module kan worden gecombineerd met face-to-face gesprekken voor een complete behandeling en kan worden ingezet in detweedelijn.

Ontwikkelaars

Deze module is ontwikkeld doorMinddistrictin samenwerking met GGZ Noord-Holland- NoordenDimence.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Depressie (Jeugd) vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>