Contact

Healseeker

acht- tot twaalfjarigen met ADHD

Healseeker is een serious game voor kinderen met ADHD in de leeftijd van acht tot twaalf jaar. Het spel traint vaardigheden op het gebied van planning, tijdmanagement en sociaal gedrag. In Healseeker speelt het kind een ruimteonderzoeker in opleiding die op verschillende planeten zeldzame en kostbare mineralen moet verzamelen. Dat levert op elke planeet problemen op, die het kind leert op te lossen door goed op tijd te letten, door te plannen of door samen te werken. Het spel wordt gezien als een aanvulling op gangbare behandelingen voor ADHD.

Onderbouwing

Het is bekend dat kinderen met ADHD naast de kernsymptomen van ADHD (problemen met aandacht en concentratie, hyperactief gedrag en impulsiviteit) ook problemen hebben met sociale vaardigheden, zelfregulatie, planning en organisatie, tijdmanagement en frustratietolerantie. Daarnaast blijken kinderen met ADHD sterk gevoelig voor directe beloning, wat kan leiden tot risicovol gedrag. Een serious game zou een interactief en motiverend alternatief voor de reguliere psycho-educatie kunnen zijn, als aanvulling op de gebruikelijke behandelopties (gedragstherapie en medicatie). Op basis van deze overwegingen is de ontwikkeling van Healseeker ingezet. Na een gebruikersonderzoek is een ongecontroleerde pilotstudie uitgevoerd onder 42 kinderen tussen de acht en twaalf jaar en hun ouders. De deelnemers bleken daarin enthousiast over het concept. De kinderen speelden het spel graag, en ouders waren tevreden over het resultaat. De kinderen bleken tijdens de nameting (licht) verbeterd op tijdmanagement en planningsvaardigheden, maar niet op sociaal gedrag. Naar aanleiding van de pilotstudie is het spel aangepast, waarna begin 2013 een grootschalig gerandomiseerd onderzoek is gestart.

Beschikbaarheid

Healseeker is niet buiten de validatiestudie beschikbaar. Geïnteresseerden kunnen informatie inwinnen bij onderzoeker Kim Bul en bij dr. Athanasios Maras.

Ontwikkelaars

Healseeker is een initiatief van Janssen Pharmaceutica. Dr. Athanasios Maras en Kim Bul (beiden Yulius Academie) waren betrokken als experts bij de ontwikkeling. Het gecontroleerde gerandomiseerde onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met stichting ZitStil, een ADHD-kenniscentrum uit België, en de Katholieke Universiteit Leuven. De Vlaamse overheid droeg bij in de vorm van een subsidie.

Healseeker

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Healseeker vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>