Contact
Home > Behandeling > Behandelkamer thuis > Back-Up (voorheen M'n Mattie)

Back-Up (voorheen M'n Mattie)

‘Back-Up’ (voorheen 'M'n Mattie') is een online psychoeducatie applicatie voor jongeren met psychiatrische problemen. Een virtuele buddy begeleidt de jongere en legt hem of haar uit wat er allemaal gebeurt tijdens de behandeling. Dat doet Back-Up met filmpjes, foto’s, plaatjes en een online hulpplan.

Onderbouwing

Naast informatie voorziet Back-Up in een dagboek, een agenda en een signaleringsplan (met tips om beter om te gaan met voor de cliënt moeilijke momenten). De applicatie geeft de cliënt meer grip op en regie over zijn herstelproces en biedt de jongere houvast bij moeilijke situaties waarbij er geen hulpverlener in de buurt is.

Beschikbaarheid

De applicatie Back-Up is gratis via iTunes te kopen en te downloaden.

Ontwikkelaars

Back-Up is ontwikkeld door GGzE en Mondriaan in samenwerking met de Fontys Hogeschool Eindhoven en de Hogeschool Zuyd te Maastricht.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Back-Up vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>