Contact
Home > Behandeling > Behandelkamer thuis > Oudertraining bij gedragsproblemen

Oudertraining bij gedragsproblemen

Oudertraining bij gedragsproblemen is een training voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar met ADHD, ASS en gedragsproblemen. Het doel van de training is het verminderen van de gedragsproblemen van de kinderen. De ouders volgen het programma online en komen tevens een aantal keren naar de polikliniek om met hun behandelaar de voortgang te bespreken. Ouders krijgen in deze training informatie en advies over gedragsproblemen. Ouders leren hoe ze kunnen inspelen op het gedrag van hun kind en hoe ze de aangeleerde vaardigheden kunnen vasthouden.

Onderbouwing

Door de oudertraining leren ouders hoe ADHD, ASS of een gedragsstoornis een rol speelt in het gedrag van zijn of haar kind en op welke manier de opvoeding hierop af te stemmen zodat het probleemgedrag van het kind minder wordt. 

Beschikbaarheid

De Oudertraining is beschikbaar via JouwOmgeving en wordt aangeboden door verschillende organisaties binnen de jeugd-ggz: Accare; Triversum; De Bascule; Karakter; De Jutters en Curium-LUMC. Om van de Oudertraining gebruik te kunnen maken is een verwijzing van de huisarts of Bureau Jeugdzorg nodig.

Ontwikkelaars

Oudertraining bij gedragsproblemen is ontwikkeld door het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (een samenwerkingsverband van zeven kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen). Meer uitgebreide informatie is te vinden via http://www.oudertraining-online.nl/.