Contact

SPARX

depressieve klachten

SPARX is een interactieve 3D-game gericht op jongeren met depressieve klachten. Spelers moeten in dit spel een reeks opdrachten uitvoeren in een virtuele wereld. Deelnemers leren met negatieve gedachten om te gaan, problemen op te lossen en om toekomstgericht te werken. SPARX (Smart, Positive, Active, Realistic, X-factor thoughts) is vergelijkbaar met Schateiland. Ook SPARX is een computerspel, en ook SPARX mikt op het aanleren van cognitief gedragstherapeutische principes aan jongeren in een spelomgeving. SPARX gaat echter een stapje verder, zowel in technische zin als in de therapeutische ambitie. Het spel wordt niet alleen gezien als ondersteuning, maar ook als alternatief voor reguliere cognitieve gedragstherapie.

Onderbouwing

De werkzaamheid van SPARX is in twee studies onderzocht. In een gerandomiseerde studie onder 187 jongeren tussen de twaalf en negentien jaar met milde depressieve klachten bleek dat deelnemers evenveel baat hadden bij het spelen van SPARX als bij een reeks gesprekken met een psychotherapeut. Het onderzoek kende beperkingen (zo was niet duidelijk welke behandeling de controlegroep kreeg aangeboden), maar de resultaten waren verrassend goed. Zo was 44 procent van de deelnemers die SPARX speelden na afronding klachtenvrij, terwijl dat in de controlegroep slechts 26 procent was. Een speciale versie van SPARX is ontwikkeld voor adolescenten met homo-erotische gevoelens, een kwetsbare groep die volgens de ontwikkelaars sterk geneigd is om geen hulp te zoeken voor depressieve klachten (SPARX: the Rainbow Version). Onderzoek naar deze versie is gestart. De Radboud Universiteit Nijmegen zal in 2013 vergelijkend Nederlands replicatieonderzoek beginnen. In dit onderzoek zullen tweehonderd pubermeisjes met milde depressieve klachten aselect worden toegewezen aan:

1) SPARX, 2) ‘Op volle kracht’ (een preventief weerbaarheidsprogramma), 3) aan SPARX + ‘Op volle kracht’, of 4) een wachtlijstconditie. De resultaten van dit onderzoek worden in 2014 verwacht.

Beschikbaarheid

SPARX is nog niet beschikbaar voor de therapeutische praktijk. Volgens de website van het project zoeken de ontwikkelaars naar nieuwe fondsen om het programma vrij te kunnen geven.

Ontwikkelaars

SPARX is ontwikkeld aan de universiteit van Auckland in Nieuw-Zeeland, door hoofdonderzoeker dr. Sally Merry en haar collega’s. De ontwikkeling werd mogelijk gemaakt door het ministerie van volksgezondheid van Nieuw-Zeeland en door gelden uit publieke fondsen. De game werd ontwikkeld door Metia Interactive, een multimediabedrijf in Auckland.

SPARX

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u SPARX vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>