Contact

Schateiland

angst- en stemmingsstoornissen

Schateiland (Treasure Hunt) is een computerspel voor kinderen tussen negen en dertien jaar die een gedragstherapeutische behandeling volgen voor angst- en stemmingsstoornissen. In het spel kunnen kinderen spelenderwijs kennismaken met concepten uit de cognitieve gedragstherapie. Ze helpen de kapitein van een schip om een schat te vinden en door opdrachten te vervullen die gedragstherapeutische principes concretiseren. Het spel bestaat uit zes levels, die elk ongeveer twintig minuten vragen. In het eerste level leren de kinderen dat hun persoonlijkheid uit gedachten, gevoelens en gedrag bestaat, in level twee dat hun gedachten ook hun gevoelens beïnvloeden. Level drie behandelt het herkennen van emoties bij anderen, level vier het verschil tussen opbeurende en negatieve gedachten. Level vijf moet negatieve gedachten vervangen door opbeurende gedachten, en in level zes worden de oefeningen nog eens herhaald.

Onderbouwing

In publicaties wordt benadrukt dat het spel niet als zelfhulp moet worden gezien, omdat het kind zonder het achterliggende theoretische kader de bedoeling van de opdrachten niet zal kunnen begrijpen, en dan ook de relatie met zijn of haar klachten niet zal zien. De therapeutische waarde ontstaat als het kind en de behandelaar de dialoog aangaan over de lessen van het spel. Het spel is dan ook bedoeld als ondersteuning van een meer uitgebreide cognitieve gedragstherapie. De ontwikkelaars kozen een verrassende aanpak om het spel te valideren. Therapeuten konden het spel gratis downloaden, onder voorwaarde dat ze het alleen in het kader van psychotherapie zouden gebruiken, en dat ze zouden meedoen aan een evaluatie. Daaraan gaven volgens de ontwikkelaars achthonderd behandelaars uit 21 verschillende landen gehoor. Recent werden de resultaten van dit evaluatieonderzoek onder 42 behandelaren en 218 kinderen gepubliceerd. Daaruit bleek dat de deelnemers het spel een nuttig middel vonden om cognitief-gedragstherapeutische concepten uit te leggen. Het spel vergemakkelijkte het contact tussen de therapeut en het kind, en motiveerde het de kinderen voor hun behandeling.

Beschikbaarheid

Het spel is via de website van het programma vrij beschikbaar voor geregistreerde behandelaars, in het Engels, Duits, Grieks en Nederlands, onder voorwaarde van legitimatie en deelname aan het evaluatieprogramma. De site biedt ook huiswerkformulieren die aansluiten bij de levels van het spel.

Ontwikkelaars

Schateiland is ontworpen door dr. Veronika Brezinka, universitair docent bij het Centrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie van de Universiteit Zürich, in samenwerking met Eric Heyns. Computerwetenschappers bij de Zwitserse Eidgenössische Technische Hochschule Zürich programmeerden het spel. Het werd gefinancierd door de Universiteit van Zürich.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Schateiland vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>