Contact

WRITEjunior

WRITEjunior is een kortdurende, directieve, cognitieve gedragstherapeutische schrijftherapie voor kinderen en adolescenten met posttraumatische stresssymptomen in de leeftijd van vier tot achttien jaar. Bij deze behandeling wordt het verhaal van het trauma samen met het kind op de computer gereconstrueerd en worden gedachten en gevoelens over de traumatische gebeurtenis opgeschreven en geherstructureerd, om op die manier de verwerking van de gebeurtenis te bevorderen. Jongeren schrijven samen met de behandelaar op de computer. Bij jonge kinderen worden tekeningen gemaakt. De behandeling omvat drie tot tien tweewekelijkse sessies van een halfuur tot drie kwartier, afhankelijk van de leeftijd van het kind, en type en ernst van het trauma. Het protocol kan zelfstandig of in aanvulling op een lopende behandeling worden toegepast.

Onderbouwing

WriteJunior

WRITEjunior is gebaseerd op onderzoek naar het effect van schrijfopdrachten op de verwerking van traumatische ervaringen. Dat onderzoek lag ook ten grondslag aan de online behandelingen van Interapy, een online behandeling die met succes werd toegepast bij getraumatiseerde volwassenen en bij jeugdige slachtoffers van seksueel geweld. Voor de kernelementen, zelfconfrontatie, herstructurering en social sharing, bestaat dan ook goede ondersteuning.

WRITEjunior is een offline variant (zonder verbinding met het internet) die ook geschikt is voor jonge kinderen. Hierin speelt de computer nog steeds een rol, maar worden de kinderen wel gezien. Bij de online variant schrijft de patiënt het verhaal zelfstandig thuis, bij WRITEjunior schrijven de behandelaar en de patiënt samen. Hierdoor is het protocol inzetbaar bij kinderen vanaf vier jaar. Het behandelprotocol van WRITEjunior is uitgebreid vastgelegd in een boek, waarvan recent de tweede druk is verschenen. Dit boek bevat een beschrijving van de stappen van het protocol, voorbeelden van de toepassing bij jeugdigen van verschillende leeftijden, en een dvd met instructievideo’s. Het protocol is aangescherpt op basis van praktijkervaringen. Aanwijzingen voor de effectiviteit van het protocol werden gevonden in een ongecontroleerde studie onder 23 kinderen van gemiddeld elf jaar, waarvan bij 87 procent een posttraumatische stressstoornis werd vastgesteld. Na gemiddeld vijfenhalve sessie bleken de kinderen sterk verbeterd op relevante uitkomstmaten (posttraumatische stresssymptomen, depressieve symptomen, traumagerelateerde cognities en algemene gedragsproblemen), en gaf 75 procent van de kinderen aan, deze verbetering ook zelf sterk te ervaren (bij de ouders lag dat percentage op zestig procent). Zes maanden na behandeling bleken de verbeteringen stabiel. Een gepubliceerde gevalsbeschrijving van de behandeling van een vierjarig meisje wier moeder door haar vader werd vermoord laat zien hoe het protocol behulpzaam kan zijn wanneer de traumatische gebeurtenis als een geheim wordt ervaren. Gerandomiseerd gecontroleerd effectiviteitsonderzoek is in voorbereiding.

Beschikbaarheid

Geïnteresseerde behandelaars kunnen via postacademisch onderwijs een driedaagse training volgen in het gebruik van WRITEjunior, of meedoen aan de VGCt vervolgcursus Angst- en traumabehandeling bij kinderen en jeugdigen, waarin aan WRITEjunior gedurende twee dagen aandacht wordt besteed. Deze cursussen zijn echter niet verplicht. De therapeutenhandleiding is in 2012 in tweede druk verschenen bij uitgeverij SWP (inclusief instructie-dvd).

Ontwikkelaars

WRITEjunior is ontwikkeld door Sacha Lucassen en dr. Saskia van der Oord. Sacha Lucassen is als gz-psycholoog en groepspsychotherapeut werkzaam bij een academische (Universiteit van Amsterdam) instelling voor ambulante ggz voor jeugdigen. Dr. Saskia van der Oord is als universitair docent werkzaam bij de afdeling Klinische Psychologie van de Katholieke Universiteit Leuven en bij de afdeling Klinische Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Het protocol is wetenschappelijk onderzocht, met behulp van de Universiteit van Amsterdam en GGZ Dijk en Duin, en met financiële steun van de Stichting Kinderpostzegels.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u WRITEjunior vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>