Contact

Brave

Brave for Children-ONLINE en Brave for Teenagers-ONLINE zijn angst behandelprogramma’s gericht op de behandeling van sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, separatie angst en specifieke fobieën bij kinderen (acht tot twaalf jaar) en jongeren (dertien tot zeventien jaar). De programma’s zijn gebaseerd op de cognitieve gedragstherapie en bestaan uit tien wekelijkse sessies voor kinderen en jongeren. Dit wordt aangevuld met twee boostersessies na één en drie maanden en met vijf of zes oudersessies.

Het programma omvat informatie over het managen van angst, het herkennen van fysiologische kenmerken van angst, graduele blootstelling en probleemoplossing technieken. Kinderen en jongeren gaan aan de slag met leesmateriaal, vraag- en antwoordoefeningen, spellen en quizzen. Gebruikers van het programma doorlopen dit in hun eigen tijd, waarbij er wekelijks e-mailcontact met de therapeut is om huiswerkopdrachten en sessieopdrachten te bespreken. De therapeut assisteert ook in de ontwikkeling van een blootstellingshiërarchie via telefoon of e-mail. Er zijn twee gecontroleerde en gerandomiseerde studies (n=72 en n=73) beschikbaar die beide vermindering in angstklachten demonstreerden in vergelijking met jongeren uit de wachtlijstconditie (Spence, Holmes, March, & Lipp, 2006; March, Spence, & Donovan, 2009).

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Brave vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>