Contact
Home > Behandeling > Zorg op afstand > De Dappere Kat

De Dappere Kat

acht- tot twaalfjarigen met angstklachten

De Dappere Kat Online is een geprotocolleerde cognitieve gedragstherapie voor kinderen tussen de acht en twaalf jaar met angstklachten (separatieangststoornis, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, specifieke fobie, paniek met of zonder agorafobie). De kinderen leren met angst om te gaan via geleidelijke blootstelling aan de beangstigende situatie, waarbij ze worden ondersteund door ontspanningsoefeningen, het formuleren van helpende gedachten, coping technieken en passende zelfbeloning. De Dappere Kat Online is een blended online programma, waarbij de kinderen naast contacten op de polikliniek onderdelen van de behandeling thuis op de computer kunnen doen.

Onderbouwing

De Dappere Kat is een van oorsprong Amerikaans cognitief-gedragstherapeutisch programma. Voor de buitenlandse versies van het programma, ‘the Coping Cat’, ontwikkeld door professor dr. Philip Kendall, bestaat ruime empirische ondersteuning. Dr. Maaike Nauta en Agnes Scholing vertaalden het programma in het Nederlands als de Dappere Kat, waarna zij en collega’s van de Rijksuniversiteit van Groningen en de Universiteit van Amsterdam het programma in een gerandomiseerde gecontroleerde studie op effectiviteit onderzochten. De effecten van deze studie waren positief. Op basis daarvan, en op basis van de vele buitenlandse studies, is De Dappere Kat een van de weinige behandelingen voor kinderen die in de Databank Effectieve Jeugdinterventies is opgenomen als “Bewezen effectief”. The Coping Cat is in een aantal varianten onderzocht, onder andere in de vorm van een cd-rom, onder de naam ‘Camp Cope-A-Lot: The Coping Cat CD’. Daarnaast hebben buitenlandse studies naar vergelijkbare programma’s die in blended online vorm worden aangeboden positieve resultaten opgeleverd. Daarom is er reden om aan te nemen dat met de blended online versie van de Dappere Kat ook goede resultaten zijn te behalen. Gecontroleerd effectonderzoek naar dit programma is in voorbereiding.

Beschikbaarheid

De Dappere Kat wordt in offline vorm al enkele jaren door verschillende ggz-instellingen en psychologenpraktijken aangeboden voor de behandeling van angstklachten bij jeugdigen vanaf acht jaar. De blended online versie is eind 2012 opgeleverd en wordt op dit moment geïmplementeerd in zeven kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen. Binnen deze instellingen wordt het programma via de basisverzekering vergoed.

Ontwikkelaars

De online behandeling is door Accare, De Bascule en De Jutters ontwikkeld in samenwerking met Triversum, Karakter, Yulius en Curium-LUMC. Dr. Maaike Nauta is bij de totstandkoming nauw betrokken. Het ontwerp, de technische realisatie en het behandelsysteem zijn verzorgd door JouwOmgeving.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Dappere Kat vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>