Contact
Home > Behandeling > Zorg op afstand > Doepressie

Doepressie

depressieve jongeren

Doepressie Online is een geprotocolleerde cognitieve gedragstherapie voor jongeren in de middelbareschoolleeftijd met depressie of depressieve klachten. Het is een blended online programma, waarbij de jongeren behalve contacten op de polikliniek, onderdelen van de behandeling thuis op de computer kunnen doen.

Onderbouwing

Doepressie is oorspronkelijk een Nederlandse bewerking van het Amerikaanse programma ‘Adolescent coping with depression course’ van Clarke, Lewinsohn & Hops, wat weer een bewerking is van de ‘Coping with depression course’ van Lewinsohn en collega’s uit 1984. Yvonne Stikkelbroek, professor dr. Pim Cuijpers en Henk Bouman bewerkten het programma voor de Nederlandse situatie. De Amerikaanse versies zijn in diverse studies onderzocht en blijken positieve, kleine tot middelmatige effecten te hebben. De Nederlandse versie voor adolescenten is niet op effectiviteit onderzocht, en daarom in de Databank Effectieve Jeugdinterventies opgenomen als “Theoretisch goed onderbouwd”. De cursus heeft raakvlakken met Grip Op je Dip, hoewel die laatste cursus meer op preventie is gericht. In Nederland is de cursus voor volwassenen als (preventief) online zelfhulpprogramma beschikbaar onder de naam ‘Kleur je leven‘. Onderzoek heeft uitgewezen dat de effecten van de cursus groter zijn wanneer de cursus onder begeleiding van een behandelaar wordt gevolgd. Op basis daarvan is nu de nieuwe blended online versie ontwikkeld voor jongeren in de middelbareschoolleeftijd. Onderzoek naar de effectiviteit van het nieuwe programma is in voorbereiding.

Beschikbaarheid

Doepressie wordt in de jeugd-ggz, in offline-vorm, al enkele jaren aangeboden voor de behandeling van depressieve klachten bij jongeren. De blended online versie is eind 2012 opgeleverd en wordt op dit moment geïmplementeerd in zeven kinder- en jeugdpsychiatrische instellingen. Binnen deze instellingen wordt de inzet van het programma via de basisverzekering vergoed.

Ontwikkelaars

Doepressie Online is door Accare, De Bascule en De Jutters ontwikkeld in samenwerking met Triversum, Karakter, Yulius en Curium-LUMC, en Yvonne Stikkelbroek. Het ontwerp, de technische realisatie en het behandelsysteem zijn verzorgd door JouwOmgeving.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Doepressie vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>