Contact

FitNet

jongeren met chronische vermoeidheid

FitNet is een online cognitieve gedragstherapie (CGT) voor jongeren van twaalf tot achttien jaar met het chronisch vermoeidheidssyndroom. De behandeling is volledig online: deelnemers hebben uitsluitend via asynchroon internet contact met gespecialiseerde behandelaars. Op de site vinden ze dagelijks informatie en opdrachten die zich onder andere richten op het verleggen van de aandacht van lichamelijke symptomen naar herstel, op het bewaken van grenzen, de dagindeling, slaaphygiëne en fysieke activiteit. Deelnemers kunnen per e-mail contact opnemen met behandelaren. De behandeling duurt gemiddeld een halfjaar. Ouders worden actief in het programma betrokken.

Onderbouwing

Eerder onderzoek uit 2001 van professor dr. Judith Prins en collega’s liet zien dat de geprotocolleerde (offine) cognitieve gedragstherapie van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid een effectieve behandelmethode bij het chronisch vermoeidheidssyndroom kan zijn. Fitnet werd op dit protocol gebaseerd, en door dr. Elise van de Putte, professor dr. Gijs Bleijenberg en dr. Sanne Nijhof in een gerandomiseerd onderzoek onder 131 jongeren op effectiviteit onderzocht. De helft van de deelnemers kreeg de standaardbehandeling (offline CGT, individueel of in groepen, fysiotherapie of revalidatiebehandeling), de andere helft ontving de FitNet-therapie via internet. FitNet bleek geassocieerd met significant lager schoolverzuim, minder vermoeidheidsklachten en beter fysiek functioneren. Het toonaangevende blad the Lancet publiceerde het onderzoek, waardoor het wereldwijd veel aandacht kreeg.

Beschikbaarheid

De behandeling is nog niet beschikbaar. Eind 2012 is een implementatieonderzoek begonnen. Doel van dit onderzoek is om FitNet op grotere schaal uit te zetten bij kinderartsen in Nederland. De werving voor dit onderzoek zal medio 2013 starten.

Ontwikkelaars

FitNet is tot stand gebracht door een samenwerkingsverband tussen Universitair Medisch Centrum Utrecht en Universitair Medisch Centrum St. Radboud. ZonMw financierde het onderzoek. De technische realisatie is gedaan door internetbureau Mirabeau en de automatiseringsafdeling van het UMC Utrecht. Studio Joyo verzorgde de vormgeving. In het implementatieonderzoek zal FitNet in het behandelplatform van Minddistrict worden aangeboden.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u FitNet vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>