Contact

Interapy

seksueel geweld

De Amsterdamse online behandelorganisatie Interapy biedt een internetbehandeling voor jongeren tussen de veertien en 25 jaar die slachtoffer zijn van seksueel geweld of seksuele intimidatie. De jongeren hebben in deze behandeling uitsluitend contact met hun behandelaar via internet of telefoon. Op een beveiligde website ontvangen zij schrijfopdrachten, gericht op zelfconfrontatie, lichamelijke klachten, cognitieve herstructurering en social sharing. Bij het uitvoeren van deze schrijfopdrachten krijgen de jongeren intensieve feedback van een vaste behandelaar.

Onderbouwing

De behandeling is een bewerking van de Interapy schrijftherapie voor volwassenen met posttraumatische stress. Deze behandelvorm werd uitgebreid onderzocht in een serie gecontroleerde gerandomiseerde onderzoeken, en mag op basis daarvan als effectief worden beschouwd. Voor de jeugdige slachtoffers van seksueel geweld werd de behandeling bewerkt. Het taalgebruik werd aangepast, het aantal contactmomenten met de behandelaar werd uitgebreid, en psycho-educatie over de mogelijke gevolgen van nare seksuele ervaringen werd toegevoegd. Daarnaast werd met een nieuwe serie schrijfopdrachten ingezoomd op lichamelijke klachten. De effecten van de behandeling werden in twee studies onderzocht. Daaruit bleek de behandeling tot substantiële symptoomreductie te leiden, en dat de verbeteringen standhielden tot een jaar na behandeling. Beide studies lieten echter ook zien dat veel jongeren na aanmelding besloten om toch niet met behandeling te starten, vermoedelijk vanwege de vereiste ouderlijke toestemming en de wens om anoniem te blijven.

Beschikbaarheid

Jongeren vanaf veertien jaar kunnen zich bij Interapy aanmelden. De behandeling is volledig online maar niet anoniem, en voor jongeren onder de zestien is toestemming voor behandeling van beide ouders noodzakelijk. Met een verwijzing van de huisarts worden de kosten van de behandeling uit de basisverzekering vergoed. Voor aanmeldingen en indicatiestellingen die niet leiden tot een behandeling worden geen kosten in rekening gebracht.

Ontwikkelaars

Interapy Digihulp is een initiatief van het Kenniscentrum Seksualiteit, RutgersWPF, in samenwerking met behandelorganisatie Interapy en de Interapy onderzoeksgroep van de Universiteit van Amsterdam, onder leiding van professor dr. Alfred Lange. De behandeling kon ontwikkeld worden dankzij subsidie van Stichting Achmea Slachtoffer en Samenleving en het Innovatiefonds Zorgverzekeraars.

Interapy

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Interapy vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>