Contact
Home > Behandeling > Zorg op afstand > Jeugd Basiszorg Catalogus

Jeugd Basiszorg Catalogus

De jeugd Basiszorg Catalogus van Minddistrict bestaat uit elf onderdelen. Ieder onderdeel bevat een belangrijk thema voor jongeren; 1. Contact maken 2. Gezond leven 3. Helpende gedachten 4. Hoe zie je jezelf? 5. Minder piekeren 6. Plannen en organiseren 7. Omgaan met je emoties 8. Omgaan met rouw 9. Ontspannen 10. Opkomen voor jezelf 11. Voel je goed over jezelf.

Onderbouwing 

De Jeugd Basiszorg Catalogus is ontwikkeld voor kinderen vanaf 12 jaar die in behandeling zijn bij de POH-GGZ of de generalistische basis GGZ. De sessies in de catalogus kunnen ook ingezet worden als ondersteuning van een behandeling in de specialistische GGZ. De behandelaar kan face-to-facecontact afwisselen of deels vervangen door modules die voor de jongere relevant zijn. De modules zijn individueel of in combinatie met elkaar in te zetten. In de sessies wordt psycho-educatie gegeven en kan de jongere aan de slag met praktische oefeningen. Er zijn ook 2 ondersteunende sessies voor ouders beschikbaar: omgaan met de emoties van je kind en opvoedtips.

Beschikbaarheid 

De Jeugd Basiszorg Catalogus is beschikbaar via het platform en de App van Minddistrict.

Ontwikkelaars 

De Jeugd Basiszorg Catalogus is ontwikkeld door Dimence in samenwerking met Minddistrict. De inhoud van de module is tot stand gekomen door middel van een uitgebreid ontwikkelproces en is gebaseerd op zowel relevante literatuur als de kennis en ervaringen van behandelaren en cliënten. 

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Jeugd Basiszorg Catalogus vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>