Contact
Home > Behandeling > Zorg op afstand > Selectieve aandachtsbehandeling

Selectieve aandachtsbehandeling

Sociale selectieve aandachtsbehandeling (SAB) is een aandachtsbehandeling in combinatie met cognitieve gedragstherapie (praattherapie) bij kinderen en jongeren (8 tot en met 16 jaar) met een angststoornis. SAB is een online computertaak waarbij kinderen hun aandacht leren focussen op neutrale en positieve aspecten, waardoor de angst zal afnemen.

Onderbouwing

Mensen met een angststoornis richten hun aandacht sneller op datgene waarvoor zij bang zijn. Dit heet selectieve aandacht. Selectieve aandacht speelt een belangrijke rol bij het ontstaan en in standhouden van angststoornissen. Verschillende onderzoeken bij volwassenen met een angststoornis laten zien dat SAB leidt tot een duidelijke vermindering van angst. De verwachting van de resultaten van SAB in combinatie met CGT (de meest effectieve behandeling voor angststoornissen) zijn dan ook positief. Het Erasmus MC onderzoekt of deze nieuwe behandelmethode effectief ingezet kan worden bij kinderen met angststoornissen. Het onderzoek heet ATTENTIO, is gestart in oktober 2014 en gaat twee jaar duren. Uitspraken over de effectiviteit van SAB bij kinderen en jongeren met een angststoornis kunnen daarom ook nog niet gedaan worden.

Erasmus MC is op zoek naar kinderen die willen deelnemen aan het onderzoek. Kinderen in de leeftijd van 8 tot 16 en die woonachtig zijn in Zuid-Holland kunnen hiervoor in aanmerking komen. Kijk voor meer informatie hier: https://www.attentio-onderzoek.nl/Informatie.aspx.

Ontwikkelaars

SAB is ontwikkeld door Erasmus MC. Contact: attentio@erasmusmc.nl.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Selectieve aandachtsbehandeling vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>