Contact

Smaakk!

Smaakk! is de blended behandeling voor jongeren met een eetstoornis. De behandeling bestaat deels uit online opdrachten en deels uit gesprekken. Met behulp van het programma leer je werken aan een normaal eetpatroon, een gezond gewicht en een positiever beeld van jezelf. Ook ouders kunnen een eigen online omgeving krijgen, waarin zij bijvoorbeeld informatie, tips en advies kunnen vinden over eetstoornissen.

Onderbouwing

Smaakk! is een cognitief gedragstherapeutisch programma gebaseerd op het transdiagnostisch model van Fairburn. Het programma wordt toegesneden op de wensen en behoeftes van de cliënten door middel van accenten op eetbuistoornis, boulimia en anorexia. Door middel van een online behandelprogramma kan behandeling transparanter en doelgerichter vormgegeven worden. Jongeren kunnen zelf regie nemen waar dat kan, door ook thuis aan hun behandeling te werken in hun eigen tijd en vanuit hun eigen omgeving. Tevens is bekend dat jongeren het vaak gemakkelijker vinden via internet te communiceren over moeilijke dingen. Juist bij eetstoornissen waarbij schaamte een grote rol speelt, kan de mogelijkheid tot laagdrempelig online contact de behandeling ten goede komen.

Beschikbaarheid

Smaakk! is een vast onderdeel van het programma-aanbod binnen Jouw Omgeving, een beveiligde behandelomgeving op internet waar alleen de cliënt en behandelaar bij kunnen. De volgende zorginstellingen die gebruik maken van Jouw Omgeving bieden Smaakk! aan: AccareTriversumDe BasculeYulius en Curium-lumc.

Ontwikkelaars

Smaakk! is afgeleidt van de 100% online succesvolle behandeling van 99gram.nl. en ontstaan uit een samenwerkingversband tussen Jouw Omgeving en het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie ( E-KJP).

Meer informatie vindt je op http://www.smaakk-online.nl/.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Smaakk! vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>