Contact
Home > Bijlagen > Het debat: de deelnemers

Het debat: de deelnemers

De deelnemers aan het debat met e-health-deskundigen. Terug naar het debat

Rob GerritsJoann HinrichsMaretha de JongePier PrinsAriëlle de RuijterJeroen RuwaardBart SiebelinkRianne van der Zanden

Rob Gerrits: ontwikkelingspsycholoog en landelijk coördinator van Grip op je Dip Online en projectleider e-mental health bij Dimence. Interview met Gerrits in hoofdstuk 2. 

Joann Hinrichs: programmamanager en projectmanager e-health bij het Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Accare

Maretha de Jonge: orthopedagoog en GZ-psycholoog, werkt op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van het UMC Utrecht. Interview met De Jonge in hoofdstuk 4.

Pier Prins: lid van de wetenschappelijke adviesraad van Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, en GZ-psycholoog, gedragstherapeut en hoogleraar klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Interview met Prins in hoofdstuk 1. 

Ariëlle de Ruijter: directeur van het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (tot 2017)

Jeroen Ruwaard: senior projectmedewerker e-health bij het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie

Bart Siebelink: klinisch psycholoog bij Curium-LUMC. Interview met Siebelink in hoofdstuk 3.

Rianne van der Zanden: orthopedagoog en als wetenschappelijk onderzoeker en ggz-preventiemedewerker verbonden aan het Trimbos-instituut. Interview met Van der Zanden in hoofdstuk 2.