Contact
Home > Diagnose > Nieuwe instrumenten > Het virtuele klaslokaal

Het virtuele klaslokaal

gedragsobservatie

Diagnostiek in de kinder- en jeugdpsychiatrie is ingewikkeld omdat het gedrag van kinderen in verschillende situaties moet worden beoordeeld. Hoe gedraagt het kind zich thuis? Hoe gaat het op school? Daarvoor is de diagnosticus in de praktijk afhankelijk van ouders en andere rapporteurs zoals de leerkracht van school. Hoe goed en rijk die rapportages ook zijn, het blijven observaties uit de tweede hand. De Virtual Classroom, een virtual reality toepassing, stelt diagnostici in staat om zélf het gedrag van het kind op school waar te nemen. De Virtual Classroom is een geanimeerd 3D-model van een schoolklas, waarmee kinderen interacteren via een head-mounted display, een geavanceerde computerbril. De bril projecteert de computersimulatie op de ogen en geeft hoofdbewegingen van het kind door aan de computer. Deze bewegingen sturen het beeld, waardoor het kind in de virtuele klas kan rondkijken.

Virtual reality

Virtual ClassroomRondkijken met de head-mounted display

De Virtual Classroom is ontwikkeld in Amerika, aan het Laboratory for Virtual Reality, Psychology, Rehabilitation, and Social Neuroscience (VRPSYCH) van de universiteit van Los Angeles. Dr. Albert Rizzo en collega’s stelden in de afgelopen tien jaar vast dat taken in de Virtual Classroom gebruikt kunnen worden om kinderen met en zonder ADHD van elkaar te onderscheiden, dat prestaties op deze taken correleren met gangbare meetinstrumenten voor ADHD, en dat de prestaties van kinderen met ADHD op deze taken meer afnemen over de tijd dan bij kinderen zonder ADHD.

De Virtual Classroom is een onderzoeksproject. Het wordt nog niet in de praktijk toegepast. Daarvoor is het onderzoek te pril en de hardware nog te duur. Het project biedt uitzicht op de mogelijkheden. Er is behoefte aan gestandaardiseerde, objectieve diagnostiek van gedragsproblematiek, en de Virtual Classroom lijkt aan die behoefte te voldoen. Het virtuele klaslokaal lijkt een welkome aanvulling op het bestaande diagnostische instrumentarium, en verdient Nederlands vervolgonderzoek.

Virtual Classroom: gebruikersperspectief

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Het virtuele klaslokaal vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>