Contact
Home > Knelpunten en aanbevelingen

Knelpunten en aanbevelingen

Voor knelpunten bestaan oplossingen. Beide staan in dit hoofdstuk. In de toekomstige bevolkingsopbouw zullen steeds minder jongeren moeten zorgen voor steeds meer ouderen. Des te harder hebben we een mentaal fitte, jonge generatie nodig. Investeren in de jeugd-ggz zal lonen. Investeren in samenwerking, in ICT, in veiligheid. Vaart maken met de invoering. En de beschikbare kennis organiseren en borgen.