Contact
Home > Knelpunten en aanbevelingen > Anonieme hulpverlening

Anonieme hulpverlening

E-health voor de jeugd-ggz zet sterk in op toepassingen voor preventie en vroege interventie. In veel gevallen wordt daarbij gekozen voor anonieme hulpverlening, zodat de drempel voor de jongeren om hulp te zoeken zo laag mogelijk blijft.

Dit aanbod blijkt effectief en de jongeren waarderen het. De inhoud van anoniem aanbod lijkt te kloppen, de cliënt is tevreden. Maar is het betaalbaar? En levert herhaald contact met een anonieme cliënt uiteindelijk geen ethische problemen op?