Contact

De oplossing van 99gram

Pragmatiek

Joann HinrichsJoann Hinrichs: "Echte behandelrelatie online."

Op 99gram.nl kunnen jongeren, desgewenst, een behandeling volgen voor boulimische klachten zonder hun identiteit bloot te geven. Naar schatting tachtig procent van de patiënten kiest voor deze anonieme route. De behandelingen worden, op tijdelijke en experimentele basis, bekostigd door een verzekeraar.

De aanmeldingsprocedure van 99gram is pragmatisch. De jongeren worden gevraagd om zichzelf bekend te maken. Als de jongere dit niet wil, dan is het mogelijk om de behandeling anoniem te volgen. Jongeren onder de achttien worden aangemoedigd en geholpen om hun ouders op de hoogte te stellen van de behandeling. Jongeren onder de zestien worden geholpen bij het zoeken van de ouderlijke toestemming. Als dit niet lukt, kan de jongere toch starten met de behandeling, mits overtuigend wordt gemotiveerd waarom de anonimiteit niet kan worden opgeheven.

99gram's 'anonieme route'