Contact

Financiering

Dure IT-component

In kosteneffectiviteitsstudies naar e-healthtoepassingen worden ontwikkelingskosten vaak buiten beschouwing gelaten. Die kosten worden beschouwd als ‘sunk costs’: eenmalige, afgeschreven kosten. Maar deze lasten zijn, door de IT-component, nou juist substantieel. Bovendien verouderen e-healthtoepassingen snel door de voortschrijdende techniek. Dat maakt regelmatige, dure updates noodzakelijk. Wie betaalt dat? En hoe?