Contact
Home > Knelpunten en aanbevelingen > Invoering > Invoering: aanbevelingen

Invoering: aanbevelingen

1. Effectueer de voordelen van technologische innovaties.

Rianne van der ZandenRianne van der Zanden:
"Hoeveel geld hebben wij ervoor over om dit optimaal te regelen?"

Innovaties worden eerder omarmd als gebruikers de voordelen direct ervaren. Dat internettherapie kostenbesparend voor de organisatie en de maatschappij kan zijn, dat is mooi. Maar dat is toch een secundaire motivatie. Behandelaars zullen eerder geneigd zijn om internettherapie in te zetten wanneer daardoor bijvoorbeeld de mogelijkheid ontstaat om een deel van de tijd vanuit huis te werken. De voordelen van de toepassing worden dan direct door de behandelaar ervaren.

Dat moet dan natuurlijk wel mogelijk zijn. Wanneer een beperkt aantal patiënten over alle behandelaren van een afdeling worden verdeeld, zal mogelijk geen van de behandelaren genoeg ‘caseload’ hebben voor een hele thuiswerkdag. In dat geval is het verstandiger om de patiënten toe te wijzen aan een beperkter aantal behandelaren, zodat zij het potentiële voordeel ook daadwerkelijk kunnen verzilveren.

2. Begin met behandelaren die enthousiast zijn over de innovatie.

Mensen verschillen. Niet iedereen is even enthousiast over de technologische innovaties in de ggz. En daar is wat voor te zeggen, gezien het experimentele karakter van de beschikbare tools. De toepassing van e-health vraagt tijd en energie, en niet alle behandelaren zijn direct bereid om die investering te doen. Maar daar staan ook behandelaren tegenover die die waarde wel direct herkennen. Verschillende partijen zeggen dat het beter is om te beginnen met juist déze behandelaren. Daarmee stijgt de kans op een succesvol proeftraject. Bovendien kunnen deze ‘early adopters’ worden gevraagd om op de werkvloer de rol van e-healthambassadeur op zich te nemen.

3. Zorg dat de doelen van de implementatie concreet en meetbaar zijn.

E-health dient vele doelen. Het kan zorg sneller, effectiever, goedkoper of completer maken. Het is belangrijk om tijdens de implementatie van een toepassing in een vroeg stadium overeenstemming te bereiken over het doel van de introductie. Gaat de zorg bestaande zorg vervangen, om zo kostenbesparend te werken? In dat geval is belangrijk om te toetsen a) of met de nieuwe toepassingen minimaal even goede behandelresultaten worden behaald, en b) of de gewenste kostenreductie ook daadwerkelijk wordt behaald. Maar dat is slechts één denkbaar scenario. Verschillende toepassingen in dit boek bieden niet zozeer goedkopere zorg als wel waardevolle aanvullingen op de bestaande zorg. In dat geval is het belangrijk dat wordt vastgesteld dat de toepassing ook daadwerkelijk tot betere behandelresultaten leidt (en daarmee, op de langere termijn, tot een lager beroep op zorg). Deze voorbeelden illustreren het belang van expliciete implementatiescenario’s waarin concrete doelen zijn doorgerekend aan de hand van meetbare parameters. Zonder zulke scenario’s kan niet duidelijk zijn wanneer een implementatie een succes genoemd mag worden. Zulke businesscases worden inmiddels steeds vaker toegepast, onder andere door Yulius, Dimence en, op nationale schaal, door GGZ Nederland (voor de invoering van beeldbellen in de ggz).