Contact

Ontwikkeling

Het tij keren met samenwerken en kennis delen

De jeugd-ggz heeft zich de afgelopen jaren een enthousiast e-healthontwikkelaar getoond. Aanvankelijk vooral voor toepassingen voor preventie en vroege interventie, maar in toenemende mate ook voor specialistische zorg aan kinderen en jeugd met ernstige psychische problemen. Er wordt voortvarend vernieuwd, maar versnippering en wildgroei dreigen. Met samenwerking en kennisdeling is het tij te keren.