Contact
Home > Nazorg

Nazorg

Terugvallen of het verder zelf kunnen redden. E-health biedt mogelijkheden om ook in deze laatste zorgfase, de nazorg, effectief bij te dragen. De aanwas van nazorgtoepassingen komt nu snel op gang, maar ze zitten meestal nog in een experimentele fase. Van bewezen effect is nog niet of nauwelijks sprake. De onderkenning dat het patiëntenbelang hier groot is en dat de kansen er liggen, is alvast een eerste sprong voorwaarts.