Contact
Home > Nazorg > Eigen kracht

Eigen kracht

Structurele, dagelijkse ondersteuning

Zelfstandig verder. Dat is wat patiënt en behandelaar meestal nastreven in het nazorgtraject. Daarom ligt de nadruk gewoonlijk op zelfredzaamheid, eigen kracht. E-healthtoepassingen kunnen de kinderen of jongeren structurele ondersteuning bieden bij hun dagelijkse taken, of zelfs de ondersteuning door een volwassene vervangen. Het aanbod aan producten en toepassingen dat is gericht op zelfredzaamheid groeit snel. Het strekt zich uit van online pictogrammen tot serious games. Kerndoel is vooral het plannen van dagelijkse taken en helpen bij de uitvoering daarvan. De meeste applicaties en producten zijn echter nog in ontwikkeling en wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt vooralsnog.

HowsZelfredzaamheid in serious game: Hows

Een van de organisaties die hier actief mee bezig zijn, is het Dr. Leo Kannerhuis. Op het Autismeplein geven zij een overzicht van online behandelmogelijkheden en toepassingen voor mensen met autisme. Hierop is onder andere Hows (voorheen Droomhuis) te vinden, een serious game voor jongeren met autisme vanaf veertien jaar.

Virtuele coach

Het spel helpt de jongeren met het leren van taken bij zelfstandig wonen, zoals schoonmaken en de was doen. De speler krijgt feedback op de taken die hij in zijn echte leven uitvoert. Een virtuele coach kan hulp bieden bij het uitvoeren van taken door bijvoorbeeld een instructiefilmpje te laten zien. De uitgevoerde taken leveren punten op, waarmee de jongere zijn huis kan pimpen of hij kan zijn verdiende punten omzetten in real-lifebeloningen. De game is in juni 2012 opgeleverd en wordt getest bij patiënten van het Dr. Leo Kannerhuis. 

Pictogrammen nieuwe stijl

AutiplanDagschema geeft houvast

Voor het gebruik van pictogrammen bestaan diverse digitale toepassingen zoals Pictoplace en Autiplan. Deze sites bieden de mogelijkheid een dagschema van pictogrammen te maken. De patiënt gebruikt de output als houvast: een print- of schermweergave op papier, een laptop, tablet of smartphone. Het kind dat het pictoschema gebruikt, kan een signaal krijgen als een activiteit bijna voorbij is of er een nieuwe activiteit begint. Dit kan nuttig zijn voor kinderen met autisme, ADHD of kinderen met communicatieve beperkingen. Een ouder of begeleider moet online de schema’s creëren.

Een compleet andere aanpak is het plaatsen van sensoren in huis, waarmee het Dr. Leo Kannerhuis een proef heeft gedaan bij mensen met autisme. Hiermee kan bijvoorbeeld gemeten worden hoelang iemand doucht en op welke momenten hij in de badkamer is.

DomoticaTechniek in huis

Deze monitoring kan de patiënt inzicht geven in zijn eigen gedrag en zelfverzorging. Het gebruik van sensoren kan gekoppeld worden aan de zogeheten Domotica, een ander project van het Dr. Leo Kannerhuis in samenwerking met de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Het project Domotica biedt technische hulpmiddelen in huis, zoals een signaal om naar bed te gaan of tanden te poetsen. Iedereen kan op zijn eigen situatie aangepaste domoticahulpmiddelen gebruiken. Ze vormen daarmee een alternatief voor pictogrammen. Het domoticasysteem wordt momenteel getest bij jongvolwassenen met autisme in een huis voor begeleid wonen.

‘Denk je eraan om...?’

Ingrijpen alleen wanneer nodig

Digitale hulpmiddelen grijpen in op het moment dat het ertoe doet; daarmee nemen ze de taak over van ouders en therapeuten die op het juiste moment misschien niet aanwezig zijn. Een digitale tool kan bijvoorbeeld herinneren aan taken als er geen ouder in de buurt is, op school of onderweg. Het ontlast ook de ouders en het vermindert de druk op de ouder-kindrelatie; zij hoeven niet steeds te zeggen: “Je moet nu weg”, “Denk je eraan om...?” enzovoort. Verder kan een digitale tool direct na goed gedrag een beloning geven, ongeacht waar het kind is of wat het op dat moment aan het doen is. De leertheorie gaat ervan uit dat beloningen het beste werken als ze verbonden zijn met het gedrag en kort na het goede gedrag worden gegeven. Omdat beloningssystemen vaak worden ingezet in de reguliere behandeling van kinderen met bijvoorbeeld ADHD of ODD, ligt het voor de hand dat deze techniek ook nuttig is in digitale programma’s.

Pillboxie-app

Allerlei applicaties en producten spelen in op het principe ‘ingrijpen wanneer nodig’. Een voorbeeld is Pillboxie. Deze app geeft aan wanneer medicijnen moeten worden ingenomen en onthoudt wanneer welke medicatie is ingenomen. Het poogt daarmee therapietrouw bij het gebruik van medicatie te vergroten, wat vooral een probleem is onder pubers en adolescenten; studies komen uit op een gemiddelde medicatietrouw van zo’n vijftig procent bij kinderen en jongeren met chronische aandoeningen en een afname in medicatietrouw naarmate het kind ouder wordt. Pillboxie kan ook via een mobiele telefoon of digitaal horloge worden gebruikt. Andere voorbeelden zijn de digitale coach (OV-coach), het Beeldhorloge en de ePartners.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u de op deze pagina genoemde toepassingen vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >> Hows

Naar E-healthjeugdnetwerk >> Pictoplace

Naar E-healthjeugdnetwerk >> Autiplan

Naar E-healthjeugdnetwerk >> Pillboxie

Hows