Contact
Home > Nazorg > Eigen kracht > Beat it

Beat it

agressie verminderen
Beat it

Beat-it is een smartphoneapplicatie die jongeren met agressieproblemen helpt de agressie te reguleren. Het programma is gericht op jongeren met een gedragsstoornis, of een andere psychopathologie waarbij sprake is van agressief gedrag, en die hiervoor behandeling krijgen in een psychiatrisch centrum. Door middel van Beat-it selecteert de gebruiker een liedje uit zijn eigen muziekbestanden die bij zijn emotie van dat moment past. De gebruiker kan zijn emotie uitdrukken in de beweging die nodig is om de muziek te selecteren. Wanneer de emotie is gedefinieerd begint het spel dat gebruikmaakt van de gekozen muziek. Eerst met een positieve beweging, dan wordt een extra beat-line toegevoegd. Deze extra beat zal de gebruiker moeten ‘pakken’; hij scoort punten als hij zijn telefoon schudt op hetzelfde moment dat de beat hoorbaar is. Verschillende niveaus en moeilijkheidsgraden kunnen worden gespeeld. Het spel zal de gebruiker kalmeren doordat het kalmerende bewegingen vraagt. Tevens zal het spel een kortstondige afleiding vormen van de oorzaak van de emotie. Als beloning begint de favoriete muziek van de gebruiker aan het eind van het spel. Over deze muziek hoort de gebruiker zijn eigen stem. Dit geeft hem inzichten of ‘helpende gedachten’ die zijn opgedaan tijdens de behandeling, en die hem aan het denken zetten over zijn emoties en gedrag.

Onderbouwing

Beat-it voorziet in de behoefte van jongeren met ernstige psychische problemen om op hun eigen niveau en binnen hun eigen interessegebieden te werken aan hun persoonlijke groei. Beat-it maakt gebruik van de muziek van de jongeren en maakt het daarmee tot een persoonlijk hulpmiddel. Tevens dragen het spel en de bijbehorende bewegingen mogelijk bij aan een aantrekkelijke spelervaring. De jongere kan op elk moment de hulp van Beat-it inroepen omdat Beat-it niet afhankelijk is van het internet of externe personen. Door het inzetten van moderne middelen zoals de smartphone wordt een kortere behandelduur verwacht. Daarnaast wordt verwacht dat het gebruik van Beat-it het aantal agressieve uitbarstingen in intensiteit en aantal zal doen afnemen. Het prototype van Beat-it is getest als onderdeel van een afstudeerproject door middel van kwalitatieve interviews en een effecttest bij De Fjord, een Centrum voor Orthopsychiatrie en Forensische Jeugdpsychiatrie van Lucertis. De conclusie die uit vooronderzoek getrokken kan worden is dat Beat-it mogelijkheden voor toepassing biedt in de hulpverlening aan jongeren met gedragsproblemen. Beat-it heeft effect laten zien op de korte termijn op de emoties van de jongeren. Beat-it spreekt de doelgroep aan en 66 procent zou Beat-it graag gebruiken. Voor de patiënten betekent Beat-it mogelijk een behandeling die beter aansluit op hun belevingswereld.

Beschikbaarheid

De applicatie zit momenteel in de testfase en is dus nog niet beschikbaar.

Ontwikkelaars

Beat-it, een product van Yulius, Lucertis en de Maatschappijontwerper, is het resultaat van het afstudeerproject van industrieel ontwerper Annet Bruil. De applicatie wordt nu getest en geïmplementeerd binnen haar ontwerpbureau De Maatschappij Ontwerper in samenwerking met ggz-instelling Yulius, een organisatie in Zuidwest-Nederland die zich richt op het bieden van zorg in iedere levensfase van patiënten met complexe psychische problematiek en leerlingen met psychische problemen (cluster 4-onderwijs).

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Beat-it vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>