Contact
Home > Nazorg > Eigen kracht > Buienradar

Buienradar

arousal meten

Met behulp van draagbare technologie – huidgeleidingssensoren – meet Buienradar lichamelijke arousal, een verhoogde fysiologische activiteit in het zenuwstelsel.

Het doel is om een verhoging in die arousal op te merken en in te grijpen voordat de drager een woede-uitbarsting krijgt of agressief wordt. Buienradar is vooral bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en duidelijke gedragsproblemen, samen met hun begeleiders. De huidgeleiding wordt zowel bij de cliënt als bij de begeleider gemeten. De arousal van de begeleider is ook belangrijk omdat die zowel een gevolg als een oorzaak kan zijn van het gedrag van de patiënt.

Onderbouwing

Lichamelijke arousal in de vorm van huidgeleiding kan gemeten worden in alledaagse situaties, ook tijdens agressief of moeilijk gedrag, bij mensen met een ernstige verstandelijke beperking. Iemands arousal hangt duidelijk samen met de sterkte van de emotie die hij of zij voelt, maar zegt niets over de specifieke emotie, ook niet of het een positieve of negatieve emotie is. Het is nog niet duidelijk of verhoging in huidgeleiding ook woede en agressief gedrag voorspelt. Ook moet nog worden onderzocht hoe de arousal van de begeleider samenhangt met het gedrag van de cliënt.

Beschikbaarheid

Buienradar is nog in ontwikkeling. Er wordt onderzocht op welke manier begeleiders het beste de informatie over het arousalniveau kunnen ontvangen en gebruiken. Dit zou bijvoorbeeld kunnen door (via een app) geattendeerd te worden op een stijging in arousal bij de patiënt en zo nodig in te grijpen om escalatie te voorkomen. De begeleider kan ook een verandering in arousal bij zichzelf opmerken en als reactie daarop afstand nemen van de cliënt en ontspanningsoefeningen doen. Verder onderzoek en gebruikerstests zijn noodzakelijk. Om huidgeleiding te meten, gebruiken de onderzoekers de Q-sensor, een soort horloge dat via een draadloze verbinding signalen doorgeeft aan het bijbehorende computerprogramma.

Ontwikkelaars

Marleen Laroy-Noordzij, psycholoog bij De Twentse Zorgcentra, en Matthijs Noordzij, onderzoeker aan de Universiteit Twente, hebben Buienradar (Mood Radar) ontwikkeld en doen onderzoek naar de toepassing. De Q-sensor is een product van Affectiva.

Buienradar

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Buienradar vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>