Contact
Home > Nazorg > Eigen kracht > ePartners

ePartners

planning en organisatie van het dagelijks leven

Het project ‘ePartners that care’, gecoördineerd door TNO, geeft technologische ondersteuning aan zowel zorgaanbieders als zorgvragers. Onder een ePartner verstaat dit project een interactieve, virtuele persoon die is afgebeeld op een scherm en waarmee laagdrempelige, intuïtieve interactie mogelijk is. De ePartner ondersteunt zorgvragers en zorgverleners door coaching en advies op maat aan te bieden. Het programma vergaart en combineert informatie op een slimme manier, afgestemd op de persoon en de situatie. Een van de toepassingsgebieden is de ondersteuning van pubers met ADHD, een groep die vaak moeite heeft met de overstap naar de middelbare school. Het project voorziet in de ontwikkeling van een digitaal horloge waarmee het kind geholpen wordt bij de planning en organisatie van het dagelijks leven.

Onderbouwing

Het ePartners-project heeft als doel een theoretisch onderbouwd raamwerk te ontwikkelen waaruit nieuwe ePartners voor specifieke doelgroepen en toepassingsgebieden kunnen worden gerealiseerd. Dit raamwerk omvat een ontwikkelmethode voor het ontwerpproces van ePartners, een begrippenkader waarin de gedragsbeïnvloedingstheorie en corresponderende ePartner-ondersteuning formeel is vastgelegd, interactiemodellen voor de communicatie tussen de gebruiker en de ePartner, en richtlijnen voor de verschillende verschijningsvormen van de virtuele partner.

Het onderzoek rond dit project richt zich met name op de effectieve inzet van verschillende theorieën over zorgverlening (zoals intervention mapping en motivational interviewing) voor het specificeren van het te vertonen sociale, cognitieve en affectieve ‘gedrag’ van de virtuele partner. Dit gedrag moet zowel coherent als transparant zijn, en aanpasbaar aan de gebruikers en de gebruikscontext. Zo moeten ePartners ontwikkeld kunnen worden voor zowel ouderen als kinderen, waarbij de gebruikers op verschillende interactieplatformen (zowel voor thuis als onderweg) hun ePartner moeten kunnen raadplegen.

Om het raamwerk te ontwikkelen is een aantal scenario’s uitgewerkt. Een van de scenario’s betreft de ondersteuning aan kinderen met ADHD. Deze ondersteuning biedt de ePartner met behulp van een smartwatch, een digitaal horloge. Deze ePartner helpt en motiveert de puber bij de inname van de medicatie, bij het plannen en organiseren van dagelijkse activiteiten en het schoolhuiswerk. Om dit te bereiken moet de ePartner bijvoorbeeld geïntegreerd worden met het leerlingvolgsysteem om het schoolrooster bij te houden en met een bron van ov-informatie om de reis naar school te plannen. Het horloge kan ook feedback geven bij goed gedrag. Als de jongere bijvoorbeeld op tijd op school is aangekomen of zijn medicatie goed heeft ingenomen, kan de ePartner een persoonlijke boodschap en foto van de ouder laten zien: ‘goed gedaan!’. Ook kan de deelnemer punten krijgen die ingewisseld kunnen worden voor een echte beloning.

Over de werkzaamheid van deze ePartner valt nog niets te zeggen. In tegenstelling tot het Beeldhorloge is de ePartner-ADHD niet meer dan een geconcretiseerd idee. De gewenste functionaliteit is vastgelegd in een prototype, een demo, die in latere fasen van het project verder zal worden uitgewerkt.

Beschikbaarheid

De ePartner is nog niet beschikbaar. Het product zal naar verwachting rond 2015 klaar zijn voor implementatie en evaluatie. Via het loket epartners@tno.nl wordt meer informatie verstrekt.

Ontwikkelaars

In het project ‘ePartners that care’ dragen vele organisaties bij. Het project wordt gecoördineerd door TNO. De ePartner-ADHD werd ontwikkeld in samenwerking met Yulius, Cofely en softwarehuis Inmote.