Contact
Home > Nazorg > Terugvalpreventie

Terugvalpreventie

Meer regie aan de jongere

Een belangrijk doel van nazorg is te voorkomen dat een kind of jongere terugvalt in zijn oude gedrag. Door deze vorm van nazorg online aan te bieden kan de therapeut tijd besparen en meer eigen regie geven aan de jongere. Het aanbod aan programma’s die specifiek gericht zijn op het voorkomen van terugval is nog vrij beperkt; twee initiatieven vallen op: Anorexia terugvalpreventie en Moodbot.