Contact
Home > Nazorg > Terugvalpreventie > Anorexia terugvalpreventie

Anorexia terugvalpreventie

eetproblemen

Anorexia terugvalpreventie is een online programma met als doel terugval in de eetproblemen te voorkomen en eventuele moeilijke periodes te signaleren en te overbruggen. De versie voor jongeren kent, net als de volwassenenversie, negen sessies met zes feedbackmomenten. Deelnemers krijgen eerst algemene informatie over terugval en de verschillende stadia van terugval bij anorexia. Daarna wordt aandacht besteed aan de sterke kanten van de jongere en de risicofactoren voor terugval. Dan volgt informatie over de factoren die eetstoornisgedrag uitlokken (zoals opmerkingen van anderen over je uiterlijk) en over de vroege voortekenen van het terugkomen van de eetstoornis (je dik voelen of tussendoortjes overslaan). De jongere krijgt inzicht in welke uitlokkers en vroege voortekenen voor hem gelden en zet deze in een terugvalpreventieplan. Ook wordt hulp geboden: wat kun je doen in geval van een uitlokker of bij vroege voortekenen en welke mensen hierbij kunnen helpen (hulptroepen). Acties en hulptroepen worden toegevoegd aan het terugvalpreventieplan. Tot slot stelt de deelnemer een motivatielijstje op met activiteiten om moeilijke periodes door te komen. Het programma kan zo nodig worden aangevuld met persoonlijk contact met de behandelaar (face-to-face of telefonisch) of met zogenoemde APK-gesprekken (Anorexia Periodieke Keuring). Daarin wordt aan de hand van het plan besproken hoe het gaat met de jongere en welke acties nodig zijn om terugval te voorkomen.

Onderbouwing

De terugvalpreventie voor anorexia is gebaseerd op de Richtlijn terugvalpreventie: het werken met een signaleringsplan ter preventie van terugval bij jeugdige patiënten met anorexia nervosa van Tamara Berends, Annemarie van Elburg en Berno van Meijel. Uit een single case studie blijkt dat de richtlijn bijdraagt aan het vroegtijdig herkennen van terugvalsymptomen en daarmee tijdig ingrijpen makkelijker maakt.

Beschikbaarheid

Rintveld, een topklinisch centrum voor eetstoornissen en onderdeel van Altrecht, biedt de terugvalpreventie en Anorexia Periodieke Keuring aan voor jongeren die bij Rintveld behandeld zijn.

Ontwikkelaars

Het programma is ontwikkeld door verpleegkundig specialist Tamara Berends en haar collega’s bij Rintveld. Platformleverancier Minddistrict verzorgde de technische realisatie.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Anorexia terugvalpreventie vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>