Contact
Home > Toegang

Toegang

De toegangspoort van de jeugd-ggz is een onderwerp van veel discussie. Er zou sprake zijn van zowel over- als onderbehandeling. Het is duidelijk dat het beter kan en moet. Dit hoofdstuk laat zien welke online oplossingen de jeugd-ggz al heeft bedacht.