Contact
Home > Toegang > Bereik

Bereik

Dubbele fout

AbstractTe veel jongeren met ernstige psychische problematiek worden door de jeugd-ggz niet bereikt. Volgens GGZ Nederland blijft minimaal een derde van de jeugdigen met ernstige problematiek verstoken van noodzakelijke hulp. Tegelijkertijd stijgt het zorggebruik in de jeugd-ggz nog ieder jaar, hoewel er duidelijke signalen zijn dat deze groei aan het afnemen is. Criticasters spreken van een ‘dubbele fout’ waardoor te veel kinderen met ernstige problemen geen behandeling ontvangen en te veel kinderen met lichte problemen wel. Ondertussen wijzen ouders op de wachtlijsten en op het woud aan regelgeving die het vinden van de juiste hulp niet makkelijker maakt. Het is duidelijk dat de toegang tot de jeugd-ggz beter kan en moet.

Dubbele oplossing

De ‘dubbele fout’ van de jeugd-ggz werd in de jeugd-ggz al vroeg erkend. De jeugd-ggz werkt al jaren aan de verbetering van de voordeur, vooral door de inzet van nieuwe media. Rob Gerrits en Rianne van der Zanden zagen in 2003 dat te weinig jongeren werden bereikt, en startten de ontwikkeling van Grip op je Dip Online. Medewerkers van Jeugd Riagg Noord Holland Zuid zagen het in 2006, en startten met PratenOnline.

Kenniscentra en ouderverenigingen lanceerden online kennisportalen, en verschillende maatschappelijke instellingen werkten samen aan de digitalisering van begeleide zelfhulp. Zo ontstond op internet een laagdrempelig zorgaanbod dat mogelijk meer jongeren bereikt. Dit aanbod is bovendien minder intensief dan de reguliere hulpverlening, waardoor het ook een alternatief vormt voor jongeren met mildere klachten. Het geeft daarmee een antwoord op de toenemende vraag naar zorg. Dit hoofdstuk behandelt deze innovatieve projecten, die de komende jaren waarschijnlijk een belangrijke rol gaan spelen in de vormgeving van de zogenoemde basis-ggz.

Laagdrempelig zorgaanbod