Contact
Home > Toegang > Getrapte zorg > Alles onder controle online

Alles onder controle online

effectieve zelfhulp

Alles onder controle is een online begeleide zelfhulpinterventie voor jongeren tussen de twaalf en 21 jaar die kampen met veel voorkomende psychische klachten zoals angst, depressie en slaapproblemen. ‘Alles onder controle’ kenmerkt zich door een oplossingsgerichte methodiek. In vijf weken formuleren de cursisten wat belangrijk is in hun leven, brengen zij problemen en mogelijke oplossingen in kaart en maken zij een plan om persoonlijke doelen beter te realiseren.

Onderbouwing

Bij volwassenen is de effectiviteit van ‘Alles onder controle’ aangetoond in twee gerandomiseerde, gecontroleerde onderzoeken van de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU). In het eerste onderzoek (N = 213) bleek de interventie middelgrote effecten te hebben op depressie- en angstklachten in vergelijking met een wachtlijst. Het tweede onderzoek (N = 263) bevestigde deze resultaten, en liet bovendien zien dat de online oplossingsgerichte therapie resultaten kan opleveren die vergelijkbaar zijn met online cognitieve gedragstherapie. Therapietrouw was in beide onderzoeken een punt van aandacht (respectievelijk 55 en 35 procent van de deelnemers maakte de cursus volledig af). Momenteel wordt een versie voor Turkse immigranten gevalideerd. Bij jongeren zijn de effecten vooralsnog minder duidelijk. Dr. Willemijn Hoek onderzocht de effectiviteit van het programma aan de VU in gerandomiseerd onderzoek onder 45 adolescenten. In dit onderzoek   bleek de cursus geen meerwaarde te hebben boven de wachtlijst. In beide experimentele condities namen de symptomen licht af. Veel adolescenten gaven aan dat de voor onderzoek verplichte ouderlijke toestemming een drempel was voor deelname, wat het onderzoek ernstig bemoeilijkte.

Beschikbaarheid

abstract 2‘Alles onder controle’ wordt aangeboden door Prezens, onderdeel van GGZ inGeest. De behandeling wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Anonieme deelname is niet mogelijk. Prezens fungeert als expertisecentrum en verzorgt trainingen voor instellingen die de interventie op willen nemen in hun aanbod. Volgens de beschrijving van het programma in de interventiedatabase van het RIVM hebben enkele instellingen hierin inmiddels interesse getoond. Prezens biedt onder de titel ‘Verlegenheid onder controle’ ook een online zelfhulpcursus aan voor jongeren van twaalf tot 21 jaar met sociale fobieën en angst.

Ontwikkelaars

Alles onder controle online is ontstaan uit een samenwerking tussen de vakgroep klinische psychologie van de Vrije Universiteit van Amsterdam, Prezens en platformleverancier Minddistrict.

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Alles onder controle online vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>