Contact
Home > Toegang > Getrapte zorg > Grip op je Dip

Grip op je Dip

depressie voorkomen

Grip op je Dip Online is een preventieve online groepscursus voor jongeren tussen de zestien en 25 jaar die last hebben van depressieve klachten. Het doel van de cursus is om een depressie te voorkomen door depressieve symptomen in een vroeg stadium te verminderen. De cursus duurt zes weken en bestaat uit zes chatsessies van anderhalf uur, waarin maximaal acht jongeren onder begeleiding van een deskundige een gestructureerd programma doorlopen. In een gesloten e-chatbox bespreken de jongeren in iedere sessie een vast thema, dat de jongeren voorbereiden met huiswerkopdrachten die worden ondersteund door de website of een iPhone-app.

Onderbouwing

De Databank Effectieve Jeugdinterventies erkent Grip op je Dip Online als ‘theoretisch goed onderbouwd’. De website is een bewerking van ‘the Adolescent Coping with Depression Course’, een cognitief-gedragtherapeutisch programma uit 1990 van de Amerikaanse onderzoekers Clarke & Lewinsohn. Grip op je Dip Online is getoetst in twee ongecontroleerde pilotstudies en een wachtlijstgecontroleerde, gerandomiseerde trial. Het programma bleek in deze studies tot substantiële klachtreductie te leiden.

Beschikbaarheid en bereik

Preventieafdelingen van acht ggz-instellingen bieden het programma aan. De licentiehouders staan open voor deelname van nieuwe partijen. Door een subsidie van het ministerie van VWS konden jongeren in 2012 gratis en anoniem deelnemen. Hiervan maakten naar schatting ruim driehonderd jongeren gebruik.

Ontwikkelaars

Grip op je Dip Online is een gezamenlijk project van De Jutters, Indigo/Altrecht, Dimence en het Trimbos-instituut. Initiatiefnemers waren Simone Sas (De Jutters), Rianne van der Zanden (Trimbos-instituut), Rob Gerrits (Dimence) en Renske Visscher (Indigo/Altrecht). Internetbedrijf Ippo verzorgde de technische realisatie.

Deelnemers

Vier deelnemers vertellen over hun ervaringen met Grip op je Dip.

Grip op je Dip wint Univé Paludanusprijs 2009

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u Grip op je Dip vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>