Contact
Home > Toegang > Getrapte zorg > PratenOnline

PratenOnline

angst en depressie

PratenOnline biedt oplossingsgerichte therapie aan jongeren van twaalf tot 23 jaar met matige tot ernstige angst- en/of depressieklachten. De hulp wordt geboden door middel van individuele chatsessies met een vaste jeugdhulpverlener. Er is geen minimum of maximum aan het aantal sessies. De hulpverleners voeren gemiddeld 2,8 gesprekken.

Onderbouwing

De Databank Effectieve Jeugdinterventies erkent PratenOnline als ‘theoretisch goed onderbouwd’. De hulpverleners werken volgens een behandelprotocol gebaseerd op de ‘Oplossingsgerichte Therapie’, een behandelaanpak die gericht is op het benutten van sterke kanten en hulpbronnen. De empirische steun voor deze vorm van therapie is de laatste jaren gegroeid, ook waar het de behandeling aan kinderen en jongeren betreft. Directe evidentie voor PratenOnline is beperkt beschikbaar in de vorm van (ongepubliceerde) proces-evaluaties. Met financiële steun van ZonMw heeft het Trimbos-instituut de chatbehandeling recent vergeleken met een wachtlijstconditie in een gerandomiseerd onderzoek onder 263 jongeren. De resultaten daarvan zijn nog niet in artikelvorm verschenen, maar lijken positief (update: PratenOnline inderdaad effectief).

Beschikbaarheid

PratenOnline wordt aangeboden door de Jeugdriagg Noord Holland Zuid. Behandelingen worden bekostigd via de zorgverzekeringswet (maximaal acht sessies). Jongeren die liever anoniem blijven, volgen gratis een beperkt traject (maximaal vier sessies), bekostigd door een tijdelijke subsidie van het ministerie van VWS.

Ontwikkelaars

PratenOnline is in 2004 opgezet door gz-psycholoog Pien Oijevaar, met steun van Jeugdriagg Noord Holland Zuid, het Innovatiefonds Zorgverzekeraars en zorgverzekeraar Achmea. Internetbureau Coolminds verzorgde de technische realisatie.

PratenOnline

E-healthjeugdnetwerk

Op het E-healthjeugdnetwerk vindt u meer informatie en kunt u PratenOnline vergelijken met andere e-health-toepassingen.

Naar E-healthjeugdnetwerk >>