Contact
Home > Van beleid naar praktijk > Aan de slag met e-health

Aan de slag met e-health

Wat dit boek aan professionals te bieden heeft

De geestelijke gezondheidszorg staat onder druk. Verzekeraars dringen aan op kwalitatieve en toegankelijke zorg en zien e-health als hét middel om daaraan inhoud te geven. In de beleidsagenda jeugd-ggz 2011-2014 van GGZ Nederland heeft e-health dan ook een prominente plek. De titel van die beleidsagenda, met uitroepteken, ‘Jeugd GGZ: Investeren in de Toekomst!’, suggereert zelfs dat e-health meer geld en aandacht verdient. Wat betekent dit concreet voor de kinder- en jeugdpsychiatrie? Wat heeft e-health de sector werkelijk te bieden? Het beleid is duidelijk, de invulling niet. Wie e-health zoekt, vindt gauw preventieve programma’s voor milde problematiek. Nuttige programma’s, maar voor de kinder- en jeugdpsychiatrie van secundair belang. Het lijkt te ontbreken aan toepassingen met directe relevantie voor de zorg aan jeugdigen met ernstige psychische problematiek. Toch zijn die toepassingen er wel. Wie zijn best doet vindt zelfs tientallen voorbeelden. Toepassingen die al in de praktijk worden gebruikt, onderzoeksprojecten op universiteiten, aanbod op het internet en in de literatuur. Dit boek geeft een overzicht.

Handvat

jongens achter een laptopKennis delen, slim samenwerken

Dit boek is voor de jeugd-ggz. Voor professionals die aan de slag willen met e-health, maar nog niet precies weten hoe. Die op zoek zijn naar mogelijkheden en een ‘handvat’ om op een verantwoorde manier een begin te maken. Dit boek is tevens voor projectmedewerkers die de opdracht krijgen ‘eens iets met e-health te doen’, voor behandelaren die vrezen voor hun baan, voor kwaliteitsmanagers die alleen het beste willen gebruiken en voor managers die vinden dat je het wiel maar één keer moet uitvinden. ‘E health in de jeugd-ggz’ dient als gids voor professionals die met twee benen in de internetwerkelijkheid staan en die technologie ook willen inzetten voor kinderen met ernstige psychische klachten. Dit boek wijst aan waar je begint met e-health. Welk gereedschap je moet inzetten. Het vertelt wat er al is. En waarvoor dat nuttig kan zijn. Het helpt met de keuze van hulpmiddelen. En geeft een indruk van de kosten. Nog belangrijker: ook van de opbrengsten. Krijg met dit boek een overzicht van wat werkt en wat niet werkt. Raak geïnspireerd door de mogelijkheden. Want, vooruitlopend op de conclusies: e-health kan zeker een nuttige bijdrage leveren aan de investering in volgende generaties die de beleidsnota’s ons toewensen.

Overzicht in het woud van experimenten

Dit boek biedt overzicht in het e-health-landschap van de jeugd-ggz. De experimenten zijn inmiddels zo talrijk dat je met goed fatsoen geen kinderpsychiater kunt verwijten “je houdt je e-health niet goed bij”. Zónder verwijt kun je wel gemakkelijk zeggen: professionals weten van elkaar niet waar ze mee bezig zijn. Kennisdeling en slim samenwerken, dát heeft de sector nodig.